Help de bij, laat de grasmaaier een maand staan

Milieuvriendelijk bezig zijn was nog nooit zo makkelijk. Maai je gazon eens een tijdje niet.

De afgelopen jaren is een groot deel van de insecten verdwenen. Het aantal (wilde) bijen, vlinders, zweefvliegen en andere bestuivende insecten daalt wereldwijd. Van de 360 soorten bijen in Nederland dreigt meer dan de helft te verdwijnen. De Rijksoverheid neemt maatregelen om de bijensterfte en daling van alle bestuivers uiterlijk in 2030 te stoppen, daarover straks meer.

Maar ook jij kunt wat betekenen. En dat is uiterst simpel: laat de grasmaaier een maand in de schuur staan. Dat levert al een belangrijke bijdrage aan behoud en versterking van de biodiversiteit in Nederland.

Daarom willen de Bijenstichting, Flora van Nederland, Stichting Steenbreek en Velt, samen met professionals en inwoners naar een ander maaibeheer waarin minder vaak wordt gemaaid. Daarvoor is de actie Maai Mei Niet in het leven geroepen. Door een maand je grasveldje of je gazon niet te maaien komt er een bijen-oase tevoorschijn. Want er zitten veel méér planten in je gazon dan gras alleen. En die komen tot wasdom zodra je een (gedeelte van) je gazon in bloei laat komen. Hier lees je alles over Maai Mei Niet.

Bijen, hommels, vlinders en andere insecten in Nederland profiteren daarvan. Die blieven geen gras, maar willen bloemen! En daar is een groot tekort aan. Insecten zijn nodig om het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen. Veel voedselgewassen en planten kunnen zich pas daarna voortplanten of vruchten krijgen. Bestuiving is nodig voor meer dan 75% van de voedselgewassen, vooral groenten en fruit.

Internationaal

‘No Mow May’ begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar leerden ze al snel dat je op deze eenvoudige manier tot wel tien keer meer bijen kunt aantrekken. Na de Britten volgde België en nu zijn de Nederlandse grasmatten aan de beurt om in bloei te zetten. En vergis je niet: alle gazons in Nederland staan gelijk aan elf duizend (!) voetbalvelden. Als die ongemaaid blijven levert dat een gigantisch bijenbuffet op. Zo levert de paardenbloem voedsel aan ruim honderd verschillende soorten solitaire bijen.

De Rijksoverheid

Ook het Rijk neemt maatregelen om de bijensterfte en daling van alle bestuivers uiterlijk in 2030 te stoppen. Met de ‘Rode Lijst Nederlandse Bijen’ houdt de Rijksoverheid het aantal wilde bijen in Nederland in de gaten. Reden voor de afname van bloemen zijn intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van het openbare groen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Nationale Bijenstrategie voor behoud en groei van de bijenpopulatie gemaakt. Natuurbeschermingsorganisaties, bedrijven, onderzoeksinstituten, land- en tuinbouworganisaties en semi-overheden zijn nauw betrokken bij de strategie. Zij werken met elkaar aan meer dan honderd plannen die bijdragen aan het behoud van bijen en andere bestuivers. Denk hierbij aan de aanleg van meer velden, parken en tuinen met inheemse bloeiende bloemen, planten en struiken. Bijvoorbeeld met klaver, bijenbomen of winterlinden. Door meer los zand, onverharde paden en rommelige hoekjes, kunnen bestuivers hun nesten ondergronds bouwen.

Deze maatregelen moeten vooral gemeenten, provincies en waterschappen uitvoeren. Maar ook boeren en tuinders kunnen hun bedrijven, akkers en erven bijvriendelijk inrichten. En jij dus.