Moet een man kunnen klussen? En een vrouw ook?

En wie moet er kunnen koken? Zo denk jij erover…

Het zullen de twee grootste vooroordelen over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen zijn: de vrouw moet kunnen koken en de man doet de klussen in huis. Vergelijkingssite Slimster.nl zocht uit hoe Nederland anno nu over deze thema’s denkt. Er werden tweeduizend Nederlanders ondervraagd.

Opvallende uitkomst: mannen kunnen zich meer dan vrouwen vinden in het vooroordeel over het vrouwelijk geslacht en andersom geldt precies hetzelfde.

Wat eten we vanavond, schat?

Korte samenvatting: een vrouw moet kunnen koken. Meer dan de helft van de ondervraagden denkt er zo over, terwijl slechts een op de zeven het ermee oneens is.

Het vooroordeel dat vooral mannen deze mening zijn toegedaan is in zekere zin ook waar. Zo is 57 procent van de ondervraagde mannen het eens met de stelling, tegen ‘slechts’ 49 procent van de vrouwen. Opmerkelijk: het is vooral de jongere generatie die deze ouderwetse rolverdeling toejuicht. Zo geeft tweederde van de twintigers aan het eens te zijn met de stelling, terwijl dit onder vijftigers en zestigers minder dan de helft is.

Slimster draaide de vraag ook om: moet een moderne man ook kunnen koken? Jazeker, zo vindt ruim 45 procent van de ondervraagden. En nog opvallender: mannen delen deze mening met vijftig procent nog meer dan vrouwen (veertig procent)! In dit geval geldt juist: hoe jonger, hoe vaker men het hiermee eens is!

En hoe zit het met klussen?

Bij deze vraag kun je de conclusie van het ‘kookvraagstuk’ spiegelen. De ruime meerderheid is van mening dat een ‘echte man’ inderdaad goed moet kunnen klussen, maar is dit al met al toch net minder dan de helft. Waar één op de vijf ondervraagden het juist oneens is met de stelling, antwoordde namelijk ook bijna een derde ‘neutraal’. Ook bij de stelling is het overigens vooral de jongere generatie die deze enigszins gedateerde opvatting deelt.

In het oog springt verder dat vrouwen klussen meer een typische manneneigenschap vinden dan mannen, al zijn de verschillen klein. Zo geeft ruim 48 procent van de vrouwen aan dat een echte man moet kunnen klussen, terwijl dit onder mannen zo’n 45 procent is. Maar wanneer de stelling wordt omgedraaid – een moderne vrouw moet goed kunnen klussen – dan blijkt juist weer dat liefst 52 procent van de vrouwen het hiermee eens zijn. Van de mannen kan een kleine 43 procent zich hierin vinden.

Conclusie

Het onderzoek van Slimster wijst al met al dus uit dat een partner bij voorkeur handig moet zijn met zowel een keuken- als plamuurmes, ongeacht of het om een man of vrouw gaat.

Hoewel oude clichés nog steeds van invloed zijn, laat het ook zien dat de grenzen vervagen en dat de verwachtingen van mannen en vrouwen aan elkaar steeds meer gelijk worden. We bewegen ons duidelijk naar een toekomst waarin capaciteiten en interesses, in plaats van gender, bepalen wie er kookt of klust.

Over Slimster.nl

Het is een vergelijkingswebsite die consumenten helpt bij het vinden van de beste deals op het gebied van producten en diensten. En die geregeld van dit soort verhelderende onderzoeken doet. Meer van ze vind je hier en hier.