De betekenis van deze baard

Wopke Hoekstra mag aanblijven als partijleider van het CDA. Zijn baard gaf de doorslag.

MAARSSEN - Naar aanleiding van de slechte verkiezingsuitslag bij de Provinciale-Statenverkiezingen hield het CDA crisisberaad in een hotel in Maarssen waarbij ook de provinciaal voorzitters aanwezig waren. Partijleider Wopke Hoekstra en partijvoorzitter Hans Huibers gaven een toelichting. De verbinding met de kiezer moet meer gezocht worden. ANP / Hollandse Hoogte / Dirk Hol

Dinsdagavond was er crisisoverleg bij het CDA. Aanleiding was de slechte prestatie van de regeringspartij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van vorige week, waarbij het CDA zo ongeveer gehalveerd werd.

Voor aanvang van het overleg in Utrecht was er de grote vraag of Wopke Hoekstra kon aanblijven als partijleider. De positie van de 47-jarige vice-premier stond hevig ter discussie.

Na afloop van het beraad stond Hoekstra de parlementaire pers te woord. Hij strooide losjes met wat clichés (“glashelder signaal van de kiezer”, “heel belangrijke opdracht”), maar hij zei ook dat zijn positie niet ter discussie had gestaan.

Dit zijn de 5 basisregels voor baardonderhoud.

Dat was feitelijk al duidelijk voor iedereen die hem vantevoren het hotel in Utrecht zag betreden. Dit was een man die sowieso overeind zou blijven. Dat kwam door iets wat we nog niet eerder zo nadrukkelijk zagen bij Hoekstra: zijn baard.

Een baard wordt al van oudsher geassocieerd met masculiniteit, dominantie, macht en volwassenheid. Mannen met baarden, zo blijkt uit ander onderzoek, hebben meer zelfvertrouwen dan geschoren heertjes. Dat verklaart het rotsvaste vertrouwen van Wopke Hoekstra in zichzelf als huidig én toekomstig leider van het CDA.

Er zit ook een mindere kant aan het hebben van een baard. Uit onderzoek door de University of Hertfordshire (de verantwoordelijke professor heet – vrij passend – Richard Wiseman) blijkt dat 38%  baarddragers als ‘minder genereus’ beschouwd, althans in vergelijking met gladgeschoren sujetten. Heren met een glad kinnetje worden eerder als aardig beschouwd.

Deze 5 baarddragers gaven Wopke Hoekstra het goede voorbeeld.

Hoe staat het met de aantrekkelijkheid van de baarddragende man. Daar zijn verschillende onderzoeken naar gedaan die niet altijd dezelfde uitkomst hebben. Uit dit onderzoek uit 2016 blijkt dat de meerderheid van de vrouwen mannen met baarden aantrekkelijker vindt, maar er is ook onderzoek waarbij de waarheid enigszins in het midden blijft.

Het Journal of Evolutionary Biology publiceerde in 2018 de uitslag van een onderzoek waaruit bleek dat mannen met baarden geschikter werden bevonden voor lange termijnrelaties, omdat de baard zou wijzen op ’s mans “ability to successfully compete socially with other males for resources”.

Er is ook nog onderzoek onder 4.550 vrouwen waaruit blijkt dat mannen met baard het beste presteren tussen de lakens. Wat kan de man met baard eigenlijk niet?! Feitelijk kunnen we concluderen: had Wopke Hoekstra zijn baard laten staan vóór de verkiezingen, dan had niemand het nu over Caroline van der Plas gehad.