Dáárom rijden ze in Suriname links

En dat heeft niks te maken met de Engelsen, maar alles met Napoleon.

suriname auto paramaribo

Suriname is doordrenkt van Nederlandse gewoonten. Maar er is één uitzondering: op de wegen wordt er links gereden (door, overigens, alleen maar Toyota’s, Nissans en een enkele Isuzu – geen Europees merk te bekennen in de West.)

Dat is opvallend omdat er in andere voormalige Nederlandse kolonies rechts wordt gereden, net zoals in Nederland. Op de Nederlandse Antillen wordt rechts gereden, zowel op de bovenwindse als de benedenwindse eilanden.

In de groen gearceerde landen wordt rechts gereden; in de rood gemerkte landen rijden ze links. (Bron: Wikipedia)

Hoe zit dat dan met de Surinaamse rij-regels? Heeft dat wellicht te maken met de Engelsen die er eerder waren dan de Nederlanders. (Feitelijk waren het niet de Nederlanders die zich melden aan de noordkust van Zuid-Amerika, maar het gewest Zeeland . Vandaar de naam Zeelandia voor het Fort in Paramaribo. De Engelsen kwamen het wel weer inpikken, maar bij de Vrede van Breda werd Suriname in 1667 geruild tegen Nieuw Amsterdam, het huidige New York.)

Engelsen rijden links omdat ridders hun zwaard en lans met de rechterhand gebruikten. Links rijden was dus handiger om de tegenstanders aan de speer te rijgen.

In zo’n kwart van alle landen ter wereld wordt links gereden. Dat zijn vrijwel alleen maar landen die ooit – of nog steeds – deel uitmaken van het Grote Britse Rijk. Canada is een uitzondering – daar wordt net als in de Verenigde Staten rechts gereden.

Maar in het grootste Islamitische land ter wereld, Indonesië, wordt ook links gereden. En dat heeft, net als in Suriname, een Nederlandse oorzaak.

Pas in 1967 schakelde Zweden over van links naar rechts rijden. Bij de grensovergangen met Finland en Noorwegen, waar al rechts werd gereden, was er geen verwarring meer.

Vroeger werd in Nederland namelijk links gereden. Dus toen de Nederlanders aan het einde van de vijftiende eeuw Indonesië koloniseerden, werd daar het links rijden ingevoerd. Hetzelfde geldt voor Suriname, zo’n driekwart eeuw later.

Dat we in Nederland rechts rijden, heeft te maken met Napoleon. Die voerde namelijk in heel zijn rijk de regel in dat het verkeer rechts moest aanhouden. Dat had volgens sommigen te maken met de koetsiers die links op de bok zaten (zodat ze hun rechterhand vrij hielden voor de zweep). Links op de bok hadden ze beter zicht op tegenliggers.